Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések

Anyagleadási tájékoztató

CTP rendszeren történő levilágításhoz (digitális nyomtatás esetén is) az anyagokat PDF fájlban kérjük és leadni, lehetőség szerint a file feleljen meg a PDF/X-1a szabványnak. (kompozit, Acrobat 4 (PDF 1.3) kompatibilis, az összes betű és kép beágyazva, csak CMYK (eszközfüggő), szürkeárnyalatos és spot színeket tartalmazzon, a trimbox és a bleedbox legyen definiálva, output intent profile és trapping beállítva)

TUDNIVALÓK A PDF FILEKÉSZÍTÉSÉHEZ

Képek

• CMYK vagy szürke-árnyalatos, raszteres képeknél minimum 250-300 dpi felbontás. (A képek felbontását az Adobe Acrobat 6 és 7 Preflight funkciójával tudja ellenőrizni!)
• A képekhez JPG tömörítést csak maximális minőségi beállítás mellett használjon. A képekhez csak nyomdai kivitelezésre alkalmas fájl formátumokat használjon (TIFF, JPG, EPS, PDF).
• Ne használjon DCS EPS file-t olyanprogramban, amelyik nem tud nagyfelbontású kompozit postscript-et készíteni belőlük (pl. QuarkXpress).
• Postscript fájl nyomtatásakor ne használja a kiadványszerkesztő program OPI funkcióját.

Betűtípusok

• Az összes betűtípus legyen beágyazva, a nem beágyazott betűtípusok helyett a RIP Courier betűtípust fog használni! (A dokumentumban használt betűtípusokat az Adobe Acrobat Document Properties/Fonts funkciójával tudja ellenőrizni!)

Színek

• A nyomáshoz átadott PDF fájl csak CMYK és direkt (spot, pl. Pantone) színeket tartalmazzon.
• A dokumentumban csak azok a színek legyenek direkt színként meghatározva, amelyeket direkt színként kérnek nyomni! (A direkt színeket az Acrobat 6 Separation preview / Acrobat 7 Output Preview funkciójával tudja ellenőrizni!)
• A színes háttéren lévő 100% fekete színű grafikai elemek,vonalas ábrák, szövegek felülnyomósak legyenek (overprint).
• A kis méretű fekete színű grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek
• csak a fekete színkivonaton szerepeljenek.

Oldalak, kifutó

• Az oldalak kilövés szerinti montírozását mi végezzük, a PDF fileban az oldalak egyesével (nem oldalpárban), olvasás szerinti sorrendben (1, 2, 3…) következzenek.
• Több oldalas kiadványoknál – lehetőség szerint – az egész kiadványt egy PDF file-ban kérjük átadni.
• Ragasztókötött munkáknál a borítót külön file-ban, oldalpárban, a gerincméret jelölésével kérjük leadni.
• Ügyeljen arra, hogy az átadott PDF fájl tartalamazzon kifutókat (általában 3–5 mm) és vágójeleket.
• A szerkesztő programban a kiadvány vágott méretét állítsa be oldalméretnek és a postscript fájl nyomtatásakor használja a program kifutó (bleed) és vágójel (crop marks, registration marks) funkcióját. Ügyeljen rá, hogy a vágójel a kifutón kívülre kerüljön!
• Oldalpárban szerkesztett munkáknál (pl. könyvek) a lap kötésbe kerülő oldalán is hagyhat kifutót.
• Ha a kiadvány üres oldalakat is tartalmaz, azok kerüljenek bele a PDF file-ba is.

PDF fájl készítése

• PDF file-t a kiadványszerkesztő programból nyomtatott postscript file-ból az Adobe Distiller programmal tud készíteni.
• A postscript fájl nyomtatásakor olyan ppd-t, nyomtatómeghajtót használjon, amelyik lehetővé teszi a megfelelő oldalméret és felbontás beállítását. (Pl. az Adobe PDF.ppd)
• Az Acrobat Distiller beállításához használja a PDF/X-1a vagy Press Optimized beállítást. Amire mindenféleképpen ügyeljen a Distiller beállításainál: General: Compatibility > Acrobat 4 (PDF 1.3) Fonts: Embed all fonts Color management beállításoknál: Leave Color Unchanged
• A kész PDF file-t az Adobe Acrobat (nem az Acrobat Reader programmal tudja ellenőrizni.

Néhány tipp az ellenőrzéshez

• Kapcsolja be az Overprint preview funkciót a felülnyomások ellenőrzéséhez Használja a Separation preview (Acrobat 6) / Output Preview (Acrobat 7). funkciót a direkt színek és a felülnyomások ellenőrzéséhez.
• Használja a Preflight funkciót a dokumentum ellenőrzéséhez (képek felbontása, betűtípusok, PDF/X-1a szabvány, stb.) Egyéb információk a PDF file-ok készítésével kapcsolatban:
• A programok sajátosságainak megismeréséért és a munka későbbi szakaszában esetleg nehezen kijavítható hibák elkerüléséért kérjük, a munka megkezdése előtt tanulmányozza át az Ön által használt programok kézikönyveit és a gyártó weboldalán található egyéb dokumentációt, segédleteket.
• Telepítse a használt programok legújabb frissítéseit.

Anyagleadással kapcsolatos egyéb tudnivalók

• Az átadott anyag csak a termék gyártásához szükséges állományokat tartalmazza!
• A PDF file-ok nevei lehetőleg utaljanak a munka nevére és bennük található oldalakra. (Pl. evkonyv_1-50.pdf, evkonyv_borito.pdf)
• Hajtott, stancolt, vagy egyéb különleges kötészeti megoldásokat igénylő munkáknál – a félreértések elkerüléséért – nyomtatott hajtási mintát, egyértelmű leírást kérünk.
• Levilágítás előtti digitális szín vagy oldal- és ívellenőrzési proof igényét kérjük előre jelezze!
• Kérjük a csak végleges, Ön és a megrendelője által jóváhagyott anyagot küldjön, a leadott anyagokon tartalmi ellenőrzést nem végzünk (pl. helyesírás, tördelési hibák, elcsúszott képek stb.).